Polityka antyspamowa

Polityka antyspamowa

Bardzo ważne jest dla nas przestrzeganie polityki antyspamowej.

Firma Motodelta nie rozsyła, ani nie zleca wysyłania niezamówionej korespondencji stronom trzecim

Wysyłamy wiadomości tylko tym osobom, które osobiście i bezpośrednio zgodziły się otrzymywać wiadomości od nas. Zgoda ta może dotyczyć jednej z poniższych form:

  • zgoda wyrażona poprzez własnoręczne zapisanie się do newslettera poprzez formularz na naszej stronie internetowej
  • zgoda na otrzymywanie wiadomości w danym temacie wyrażona poprzez kliknięcie pola typu checkbox w innym formularzu (np. formularzu rejestracyjnym w Twoim serwisie, konkursie lub sklepie internetowym)..
  • zgoda osób, które osobiście przekazały nam swoje dane kontaktowe oczekując wiadomości od Motodelta

Informacje dotyczące promocji, nowości i innych wydarzeń w Motodelta otrzymają wyłącznie użytkownicy, którzy zamówią nasz newsletter.

Informacje prawne

Najważniejsze i najbardziej istotne regulacje prawne dotyczące spamu znajdują się w niżej wymienionych ustawach:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa weszła w życie dnia 10.III.2003 r.

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271).

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027)

Motodelta zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących serwis www przed przesyłaniem za jego pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek email o charakterze masowym.

Jeśli otrzymali Państwo od nas wiadomość e-mail, której Państwo nie zamawiali, prosimy o przesłanie stosownej informacji pod adres motodeltaserwis@gmail.com

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?